Kiran Mazumdar Shaw

Chanda Kochhar

Shahnaz Husain

Naina Lal Kidwai

Vinita Bali

Swati Piramal

Ayesha Thapar

Shikha Sharma

Ekta Kapoor